اتومکانیک، برق، حسابداری ، فن آوری اطلاعات

رادیاتور آب و مایع سیستم خنک کننده

رادیاتور آب:

مهم ترین بخش سیستم خنک کننده میتوان گفت رادیاتور آب می باشد.

این قطعه دارای شبکه هایی جهت گردش آب بوده و دارای ورودی و خروجی می باشد که آب خنک کننده به وسیله

شبکه هایی به سمت موتور رفته  و بعد از گرم  شدن و حرارت  گیری موتور مجدداً به سمت  رادیاتور باز می گردد تا

گرمای خودر را از دست داده  و مجدداً خنک شود ،این سیکل گردش آب در سیستم به صورت دائم انجام می شود.

عیوب رادیاتور آب: 

-نشتی از رادیاتور

-گرفتگی شبکه رادیاتور

در هر دور صورت صحیح آن این است که تعویض شود.

برای خنک کاری بهتر بایستی  همواره مراقب تمیزی رادیاتور چه در سطح خارجی و چه در سطح داخلی آن بود.

مایع سیستم خنک کننده(آب رادیاتور):

جهت جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی سریع قطعات در سیستم خنک کننده و همچنین افزایش نقطه جوش

آب بهتر است از آب خالص استفاده نشود و باید از محلول (ضد یخ) استفاده شود .

خواص استفاده از ضد یخ:

-تبادل حرارتی بالا

-مانع از تشکیل رسوب در مجاری رادیاتور و کانال های آب می شود.

-بالا بردن نقطه جوش.

-بالا بردن نقطه انجماد

لذا توصیه می شود در فصل های گرم سال هم از این محلول در رادیاتور استفاده گردد.

دو دلیل عمده کاهش مایع خنک کننده :

-وجود نشت آب 

-عدم توجه به سطح مناسب آب و یا تبخیر آب به دلیل خرابی درب رادیاتور 

وضایف درب رادیاتور:

-مانع از خروج آب از رادیاتور به بیرون و نهایتاً ایجاد حباب های هوا  در سیستم خنک کننده میشود.

-نقطه جوش آب را بالا می برد و اجازه تنفس به رادیاتور می دهد.

توصیه میشود همواره از درب های رادیاتور اصلی استفاده شود و از شل بستن درب رادیاتور جداً خودداری شود.

همین حالا از طریق سایت ثبت نام کنید و از تخفیف 7% آموزشگاه نوید صنعت برخوردار شوید.