اتومکانیک، برق، حسابداری ، فن آوری اطلاعات

سیستم خنک کننده

سیستم خنک کننده

در موتور های درون سوز بخصوص موتور خودرو در هنگام احتراق حدوداً دمایی برابر 1900 درجه سانتی گراد حاصل می شود که

اگر این دما در معرض اتاق احتراق و کل موتور به طور مستقیم قرار گیرد باعث  دفرمه   شدن قطعات موتور،ذوب شدن و سوختن

واشر ها  و کاسه  نمد های آن  می شود  پس  برای جلوگیری از این  فرایند در حول ا تاق احتراق و در داخل سیلندر و سر سیلندر 

کانالهای آب تعبیه شده است تا مایع خنک کننده در داخل آن برای تبادل حرارتی محفظه جاری باشد.

موتور توسط آب خنک میشود که در صورت بالا رفتن دمای آب باید با فرایندی دمای آب را کاهش داد. پس به سیستمی با طراحی

مناسب جهت خنک کاری موتور و تبادل حرارت در موتور نیاز است.

اجزاء سیستم خنک کننده:

رادیاتور آب

واتر پمپ

ترموستات

فن های خنک کننده فشنگی آب

برخی از خودروها دارای تسمه پروانه می باشند

مایع خنک کننده رادیاتور آب

نکات ایمنی و دانستنیهای سیستم خنک کننده:

همواره باید از وجود آب کافی در سیستم مطمئن بود

شلنگهای رادیاتور بایستی تقریباً پس از هر 4 سال تعویض گردد.

از تخلیه ضد یخ در فصول گرم سال جداً خودداری نمایید.

همواره به نشانگر حرارت آب در پشت آمپر توجه گردد.

همراه داشتن آب کافی در ماشین در صورت بروز جوش آوردن خودرو

همین حالا از طریق سایت ثبت نام کنید و از تخفیف 7% آموزشگاه نوید صنعت برخوردار شوید.