اتومکانیک، برق، حسابداری ، فن آوری اطلاعات

سنسور موقعیت میل سوپاپ Camshaft Sensor

سنسور موقعیت میل سوپاپ  Camshaft Sensor

ساختمان داخلی آن از یک آهنربای دائمی و یک IC اثرهال که بر اساس اثرهال کار میکند،تشکیل شده است.

طرز عملکرد سنسور موقعیت میل سوپاپ به این صورت است که با قرار گرفتن قسمت برآمدگی انتهای میل سوپاپ مقابل سنسور،

مقدار صفر ولت را به ECU ارسال میکند و با عبور بر آمدگی از مقابل سنسور،سنسور ولتاژی نزدیک به 5 ولت بهECU گزارش

میدهد که ECU متوجه انتهای تراکم در پیستون شماره یک میشود.

محل نصب :

روی سر سیلندر و در یک سر میل سوپاپ می باشد.

وظایف سنسور موقعیت میل سوپاپ:

شناسایی سیلندر ها برای جرقه زنی

شناسایی سیلندر هایی که احتراق ناقص در آنها صورت میگیرد برای جلوگیری از ایجاد کوبش

شناسایی و محاسبه زمان دقیق پاشش برای هر سیلندر

پشتیبانی اطلاعات سنسور دور موتور و تشخیص نقطه مرگ بالای سیلندر یک ،جدا از سنسور دور موتور

عیب یابی سنسور موقعیت میل سوپاپ:

نحوه پاشش انژکتورها به صورت جفت جفت میشود.

باعث اشکال در ترتیب آوانس جرقه زنی 

با ثبت خطا در عملکرد، باعث روشن شدن چراغ چک میشود.

یکی از دلایل دیر روشن شدن خودرو با استارت طولانی میشود.

 

همین حالا از طریق سایت ثبت نام کنید و از تخفیف 7% آموزشگاه نوید صنعت برخوردار شوید.