اتومکانیک، برق، حسابداری ، فن آوری اطلاعات

سنسورناک( ضربه) Knock Sensor

چنانچه موتور در هنگام کارکرد احتراق نامناسبی داشته باشد، تولید ضربه در حین عملکرد موتور ایجاد میکند

که سنسور ناک، ضربه موجود را متوجه شده و با مواد پیزو الکتریک موجود در داخل ساختمان آن،این ضربه

را به صورت یک سیگنال تولید و به ECU گزارش میدهد.

پس در تعریف سنسور ناک میتوان گفت، حساس در مقابل ضربه یا ارتعاش نامتعارف می باشد.

محل نصب سنسور ناک بر روی بلوک سیلندر است و تعداد بکار رفته آن در خودرو میتواند از 1تا 4 عدد باشد.

مدار راه اندازی سنسور ناک:

دارای 3 پایه است که پایه 1 و 2 ارسال سیگنال به ECU و پایه سوم در صورت وجود،متصل به منفی بدنه است

و به عنوان یک شیلد نویز گیر عمل میکند.

عیب های سنسور ناک:

موتور کمی داغ شده وچراغ چک روشن میشود.

افزایش آلاینده ها و افزایش تقریبی  مصرف سوخت.

احتمال وجود کمی کوبش در حالت کارکرد موتور.

در صورت سفت نبودن دقیق پیچ توسط ترکمتر،ایراد با روشن شدن چراغ چک و ثبت خطای ناک بروز میکند.

همین حالا از طریق سایت ثبت نام کنید و از تخفیف 7% آموزشگاه نوید صنعت برخوردار شوید.