اتومکانیک، برق، حسابداری ، فن آوری اطلاعات

کنترل فاز

کنترل فاز ( phase monitor relay )

مصرف کننده الکتریکی را در مقابل تغییرات ناخواسته در ولتاژ محافظت می کند.

وظایف کنترل فاز:

بروز هر یک از موارد زیر در کنترل فاز، مدار فرمان را قطع می کند:

-کاهش یا افزایش بیش از حد اندازه ولتاژ

-جابجایی فازها

-قطع یکی از فازها

-نا متعادل شدن ولتاژها

کنترل فازها دارای فانکشن استاندارد هستند که ممکن است شرکت های سازنده چندین فانکشن ها را در طراحی خود لحاظ کنند که عبارتنداز:

1-تنظیم on-delay :

با خارج شدن ولتاژ از محدوده مجاز، کنتاکت های خروجی رله، پس از مدت زمان تنظیم شده تغییر وضعیت داده ولی با ایجاد شرایط مناسب برای ولتاژ، تغییر خروجی رله سریع می باشد یعنی میتوان گفت حالت قطع رله با تاخیر بوده ولی وصل رله می باشد.

2-تنظیم off-delay :

قطع رله به صورت لحظه ای بوده ولی وصل رله با تاخیر انجام میشود. در این حالت وقتی ولتاژ در محدوده غیرمجاز خود قرار گیرد رله عمل کرده و تا گذشت زمان تنظیم شده، کنتاکت های خروجی رله بدون تغییر باقی می ماند.

3-تنظیم حساسیت عدم تقارن:

با تنظیم در این حالت میتوان میزان نامتقارنی و ولتاژبرگشت را جهت قطع خروجی انتخاب نمود که مقدار عدد به صورت درصد بیان میشود.

-در اکثر موارد حساسیت بین 15 الی 20 درصد مناسب میباشد.

نحوه سیم کشی و نقشه خوانی در مدار:

کنترل فاز در صنعت بیشتر به سه حالت موجود است:

1-ترمینال 15 : ورودی فاز مدار فرمان

ترمینال 16 : خروجی فاز به کنتاکتور

ترمینال 18 : خروجی فاز برای آلارم یا هشدار

2-

ترمینال15 : فاز ورودی مدار فرمان

ترمینال 16 : فاز خروجی به کنتاکتور

ترمینال 18 : خروجی فاز جهت آلارم

نکته: در این مدل کنترل فاز، نیازی به سیم نول نیست و فقط ترمینال برای سه فاز وجود دارد

نکته: در این مدل کنترل فاز افزایش یا کاهش ولتاژ با چراغ LED و حرف f نمایش داده میشود اما در برخی کنترل فاز این مورد تفکیک شده است یعنی یک LED با حرف U> بیانگر افزایش ولتاژ و LED با حرف U< بیانگر کاهش ولتاژ می باشد.

3- کنترل فاز زیمنس:

در این مدل، از دو کنترل فاز در یک مجموعه تعبیه شده است که در صورت نیاز میتوان به صورت مجزا دو مصرف کننده را با یک کنترل فاز کنترل کرد.

نکته : در این مدل هم نیازی به سیم نول نمیباشد.

همین حالا از طریق سایت ثبت نام کنید و از تخفیف 7% آموزشگاه نوید صنعت برخوردار شوید.