اتومکانیک، برق، حسابداری ، فن آوری اطلاعات

اتومکانیکبرق خودرو
دوره مکانیک خودرو

دوره مکانیک خودرو

دوره برق خودرو

دوره برق خودرو

دوره برق صنعتی

دوره برق صنعتی

آموزشگاه فنی و حرفه ای نوید صنعت

تلفن تماس : 66476685 - 66496202

آدرس : میدان انقلاب – خیابان 12فروردین - نرسیده به چهار راه وحید نظری - ساختمان 286 - آموزشگاه نوید صنعت